A Hit és Kultúra Alapítvány 1991-ben alakult. Munkáját 5 fős kuratórium irányítja. 1998-ban megkaptuk a közhasznú besorolást, melyről az adminisztrációs terhek növekedése miatt 2012-ben lemondtunk. Az eltelt időszak alatt az alapítvány vélhetően megtalálta a helyét Kiskunmajsa külterületének egyik részén, Kígyóspusztán, ahol egy kis tanyaközpontban, felújított régi iskolaépületekben folyik a munka.

Földrajzi és gazdasági adottságaink korlátozottak. Az itt élő emberek döntően mezőgazdasági termelésből élnek. A termelőszövetkezetek feloszlásával sok személy vált egyéni gazdálkodóvá. Az ipart néhány kisebb vállalat ill. vállalkozás képviseli. Magas a munkanélküliek száma. Ezen gazdasági tényezők és az elmúlt évtizedek alatti értékvesztés hatására magas az öngyilkosságok aránya, igen nagy mértékű az alkoholizmus, nagyon megnőtt a válások és az élettársi kapcsolatok száma. Tragikusan sok a hátrányos helyzetű, sérült, csonka család, ahonnan többek között viselkedészavarokkal és tanulási problémákkal küzdő gyerekek kerülnek ki nagy számban. Munkánk jelentős részben tanyasi környezetben zajlik, ahol a hátrányos helyzet még halmozottabban érvényesül.

Ilyen társadalmi környezetben a következő szempontokat próbáljuk munkánk során érvényesíteni:

  • a kiskunsági kis falvak és tanyák népe körében a gazdálkodói szemlélet (kenyérkultúra) kialakítása, kulturális, pedagógiai, lelki gondozói és szociális munka felvállalása,
  • a paraszti kultúra még fellelhető értékeinek megmentése, továbbadása (életszemlélet a népdalokon, néptáncon, kézművességen keresztül),
  • a társadalmi rétegek gondolkodásmódjának közelítése, a megértés, a kölcsönös megbecsülés elősegítése,
  • a halmozottan hátrányos helyzetű, gyakran tanulási gondokkal küzdő tanyasi gyerekek felzárkóztatása, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése,
  • tanulni, hogyan lehet a természettel együtt élni anélkül, hogy tönkretennénk értékeit, kizsákmányolnánk tartalékait,
  • városi fiatalok megismertetése ezzel a világgal, az ember kiszolgáltatottságával s ezen belüli lehetőségeivel, másfajta méltóságával,
  • azoknak a gyerekeknek biztosítani programokat, akik a szülői hozzáállás, vagy anyagi okok miatt ritkán jutnak el táborokba, kirándulásokra

Alapítványunk vállalkozási tevékenységet nem végez, munkánk anyagi hátterét alapvetően adományok, pályázatok és az SZJA 1%-ának felajánlása biztosítják. Az ÁFA méltányossági visszaigénylésének lehetősége is megszűnt 2004. május 1-től. Kb. 30 önkéntes (katolikus lelkipásztor, pedagógusok, pszichológus stb.) vesz részt a munkában, akik semmilyen díjazásban nem részesülnek. A környezet rendben tartását, az apróbb javításokat, a programok felügyeletét, tehát a gondnoki teendőket, jelenleg egy járulékkedvezménnyel foglalkoztatott személy látja el, azonban a kedvezmény megszűnése után bizonytalan, hogy fenn tudjuk-e tartani a foglalkoztatását. Korábban is társadalmi munkában látták el ezt a feladatot is, reméljük, hogy ismét lesz elegendő ó szándék. Forrásaink olyan szegényesek, hogy még így is csak szerény körülményeket tudunk biztosítani a programok résztvevőinek.

Az alapítvány működését 2011-ig a Nemzeti Civil Alapprogram, azóta a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Programjaink, eredményeink publikálására, másokkal folytatott párbeszédre eddig kevés lehetőségünk volt, hiszen Kígyóspuszta nem a világ közepe. Bízunk benne, hogy azok a célkitűzések, melyeket alapítványunk képvisel, országosan nagyobb visszhangot fognak kiváltani. Szeretnénk, ha ez programjaink iránti érdeklődésben, önkéntes segítők jelentkezésében, adományokban, reflexiókban is megmutatkozna.

Hálásan fogadunk minden jó szándékú visszajelzést!